Diakonia Ruchu Światło-Życie

Diecezji Zamojsko-Lubaczowkiej

 

5. Kalendarium


Kalendarium jest to moduł, którego przeznaczeniem jest tworzenie kalendarza pracy rocznej dla Ruchu Światło-Życie, umożliwia dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie wydarzeń związanych z pracą całego Ruchu Światło-Życie. Moduł jest dostępny dla użytkowników z uprawnieniami Pary Diecezjalnej i Moderatora


1- Powrót do ekranu startowego
2- Dodawanie nowego wydarzenia do Kalendarza Pracy Rocznej
3- Drukowanie aktualnego Kalendarza Pracy Rocznej (plik pdf) wg. zadanego filtra
4- Wydarzenia ułożone hronologicznie wg. zadanego filtra
5- Filtrowanie wydarzeń z kalendarza wg.: Oazy Młodzierzowj, Domowego Kościoła i całego Ruchu Światło-Życie
6- Modyfikacja wskazanego wydarzenia
7- Usunięcie wydarzenia z Kalendarza Pracy Rocznej

'; ?>